O školce

Naše mateřská škola se nachází ve 3. patře Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. 

Škola zajišťuje veškerou péči dětem převážně ve věku 3 až 6 let a dětem s odkladem školní docházky. 

V mateřské škole se nachází čtyři prostorné, plně a bezpečně vybavené třídy. 

Základem je snaha o všestranný rozvoj osobnosti dítěte. 

Vzdělávací program je přizpůsoben požadavku harmonického rozvoje dítěte. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Denně s dětmi cvičíme, zpíváme, tancujeme, kreslíme, malujeme, používáme i další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný projev dětí apod.

Ústřední činností dětí je hra, která je provází celý den. Prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

V mateřské škole pracuje kolektiv, který se dětem snaží vždy připravit  pestré, příjemné a zábavné dny.

K mateřské škole náleží vlastní zahrada, která je plně vybavena herními prvky a pískovišti.