Odhlašování stravy

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Omluvy pouze e-mailem: kuchynkams@gmail.com

Kontakt na hospodářku MŠ: Ing. Klára Zezulová, tel. č.: 702 159 324

Stravu je možné odhlašovat do 6:30 hodin téhož dne!