Projekty

Projekt Evropské unie

Mateřská škola Sluníčko je zapojena do projektu EU - MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE SLUNÍČKU. Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015336 "Moderní vzdělávání ve Sluníčku", který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 529.111,- Kč.

Celé Česko čte dětem


Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Stačí 20 minut denně. Každý den.

V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení.